Zad 1. Wykonaj działania :
a) 2/5 - ( 1,3 x 4/13 - 0,8 )=
b) 5/6 - (0,6 : 3/8 - 1,6 )=
c) 0,15 x 2/3 - ( 4/5 - 1,4 x 2/7 ) =
d) 14 : 2(2/9)-->Dwie i dwie dziewiąte - 8,4 x 1 (2/7 )--> jeden i dwie siódme
e) (( 2,2 + 2/5) : 0,5 - 3,2 ) x 4 =
f) 10,3 - (-4,2) x 6 (-1)--> sześć i (minus jeden u gory koło 6 ;dd ) - 2,5 : 1/4 =
g) ( -2/3 x 1(1/8)--> jeden i jedna ósma + 2/9 x 3/8 ) : 1/8 =
h) 5 x ( 0,4 - 2/5 : (-2))

Zad 2. Oblicz wartość wyrażenia : (-2)^3 : (1,6) - (4,5 x 1( 2/3)--> jedna i dwie trzecie - 3,75) x 0,004

Zad 3. Wykonaj działania 4^8 ( cztery do potęgi ósmej) x 16 x (1/4)^3 (dzielone na ) / (4^2)^3 x pierwiastek 16

Zad 4 Oblicz 2,5 = ( 2/3 - 1,8 : 1(1/5) - jedna i jedna piata : (-1/3) =

Zad 5. oblicz wartość wyrażenia : (-2)^3 :1,6 - ( 4,5 x 1 (2/3)-- jedna i dwie trzecie - 3,75) ( dzielone na /) 6 ( 1/4) pierwiastek sześć i jedna czwarta

Zad.6 Znajdź liczbę, której 8 % stanowi 2,5 x (1/4)^-1 x 16^5 x ( 4^-1)^10

zad 7. Oblicz 12, 5 % liczby :( 7/24 : 0,125 =3,5 ) : ( 2/3 - 0,25)

Zad. 8 Oblicz 80 % wartości wyrażenia : 9,25 - (5,75 - 5/8 ( ( -0,25) x (-4/25) - 0,84))
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:58:39+01:00
Zad.1
a).
2/5 - (1,3 x 4/13 - 0,8) =
= 0,4 - (1,3 x 0,30 - 0,8) =
= 0,4 - (0,39 - 0,8) =
= 0,4 - (-0,41) =
= 0,81

b).
5/6 - (0,6 : 3/8 - 1,6) =
= 0,83 - (0,6 : 0,375 - 1,6) =
= 0,83 - (1,6 - 1,6) =
= 0,83

c).
0,15 x 2/3 - (4/5 - 1,4 x 2/7) =
= 0,15 x 0,6 - (0,8 - 1,4 x 0,28) =
= 0,09 - (0,8 - 0,392) =
= 0,09 - 0,408 =
= -0,318

d).
14 : 2(2/9) - 8,4 x 1(2/7) =
= 14 : 20/9 - 8,4 x 9/7 =
= 14 : 2,22 - 8,4 x 1,28 =
= 6,30 - 10,75 =
= - 4,45

e).
((2,2 + 2/5) : 0,5 - 3,2) x 4 =
= ((2,2 + 0,4) : 0,5 - 3,2) x 4 =
= (2,6 : 0,5 - 3,2) x 4 =
= (5,2 - 3,2) x 4 =
= 2 x 4 =
= 8

f).
10,3 - (-4,2) x 6⁻¹ - 2,5 : 1/4 =
= 10,3 - (-4,2) x 1/6¹
(1/6¹ --> 1 dzielone przez 6 do potęgi 1, zgodnie z zasadą: a do potęgi -n = 1 dzielone przez a do potęgi n).
dokańczam obliczanie
tam było
10,3 - (-4,2) x 1/6¹ - 2,5 : 0,25 =
= 10,3 + 4,2 x 0,16 - 2,5 : 0,25 =
= 10,3 + 0,672 - 10 =
= 0,972

g).
(-2/3 x 1(1/8) + 2/9 x 3/8) : 1/8 =
= (-0,6 x 9/8 + 0,2 x 0,375) : 0,125 =
= (-0,6 x 1,125 + 0,075) : 0,125 =
= (-0,675 + 0,075) : 0,125 =
= -0,6 : 0,125 =
= -4,8

h).
5 x (0,4 - 2/5 : (-2)) =
= 5 x (0,4 - 0,4 : (-2)) =
= 5 x (0,4 - (-0,2)) =
= 5 x 0,6 =
= 3

Zad.2
(-2)³ : (1,6) - (4,5 x 1(2/3) - 3,75) x 0,004 =
= -8 : 1,6 - (4,5 x 5/3 - 3,75) x 0,004 =
= -5 - (4,5 x 1,6 - 3,75) x 0,004) =
= -5 - (7,2 - 3,75) x 0,004) =
= -5 - 3,45 x 0,004 =
= -5 - 0,0138 =
= - 5,0138

Zad.3
4⁸ x 16 x (1/4)³ / (4²)³ x √16 =
= 65536 x 16 x 1/64 / 4⁶ x 4 =
= 65536 x 16 x 0,015 / 4096 x 4 =
= 15728,64 / 16384 =
= 0,96

Zad.4
2,5 - (2/3 - 1,8 : 1(1/5) : (-1/3) =
= 2,5 - (0,6 - 1,8 : 6/5) : (-0,3) =
= 2,5 - (0,6 - 1,8 : 1,2) : (-0,3) =
= 2,5 - (0.6 - 1,5) : (-0.3) =
= 2,5 - (-0,9) : (-0,3) =
= 3,4 : (-0,3) =
= -11,3

Zad.5
(-2)³ : 1,6 - (4,5 x 1(2/3) - 3,75) / √6¼ =
= -8 : 1,6 - (4,5 x 5/3 - 3,75) / pierwiastek z 25/4 =
= -5 - (4,5 x 1,6 - 3,75) / pierwiastek z 5/2 =
= -5 - (7,2 - 3,75) / 2½ =
= -5 - 3,45 / 2,5 =
= -8,45 / 2,5 =
= -3,38

tamtych już nie wiem, ale mam nadzieję ze pomogłam :)
liczę na najlepszą :)
16 1 16