Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T17:55:59+01:00
FUTURE SIMPLE- używa sie godo wyrażania czynności w nieokreślonym dokładnie czasie przeszłym.
Konstrukcja:
Podmiot+will+bezokolicznik+...

PAST SIMPLE-używa sie godo wyrażania czynności w czasie przeszłym jeśli została ona zakończona i jej czas jest określony w zdaniu za pomocą okolicznika czasu np. wczoraj, przedwczoraj w zeszłym tygodniu.
Konstrukcja:
Podmiot+czasownik z końcówką-ed(w przypadku czas. regularnych +...
podmiot+ II forma (czas.nieregularne)+...
podmiot+ to be(was, were)+...

PRESENT PERFECT SIMPLE-używa sie godo wyrażania czynności , która miała miejsce w przeszłości (niezbyd dokładnie określonej) i nawiązuje do terazniejszości
Konstrukcja:
podmiot+ czas.have( w czasie teraz.:have, has)+ II forma (past participle) czasownika głównego.

:)))))