Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T17:43:33+01:00
Jakie były WEWNĘTRZNE przyczyny osłabienia Rzeczpospolitej w XVIIw.:
-wojny domowe
-nie szkolona i stała armia
-chęć zagarnięcia przez magnatów rozległych kresów wschodnich i zagospodarowania ich jako folwarków z użyciem Kozaków jako siły roboczej
-utworzenie Kościoła unickiego (grekokatolickiego) na mocy ugody brzeskiej (z 1596r., Kościół prawosławny na kresach Rzeczpospolitej podporządkowany papieżowi)
-drastyczne zmniejszenie liczby Kozaków rejestrowych w związku z odwołaniem planowanej przez Władysława IV wojny z Turcją