Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:43:02+01:00
F(x) = x² + 4x - 6
należy wyznaczyć współrzędne wierzchołka:

x<w> = -b/2a
y<w> = -Δ/4a

a=1, b=4, c=-6

Δ= b² -4ac
Δ =16 +24 = 40

x<w> = -4/2=-2
y<w> = -40/4=-10

Δ>0 więc funkcja ma dwa miejsca zerowe,
a>0 - ramiona paraboli skierowane ku górze

zbiór wartości:
y∈ <-10, +∞)