Odpowiedzi

2010-01-10T17:48:00+01:00
Rola węglowodanów: - stanowią źródło energii, głównym substratem energetycznym są cukry ... Podziały komórkowe: amitoza, mitoza i mejoza
4 3 4
2010-01-10T17:48:25+01:00
Budowa i podział - Są to związki organiczne zwane cukrami, zbudowanie z węgla, wodoru i tlenu. Stosunek wodoru do tlenu jest taki sam, jak w wodzie wynosi 2:1.
Węglowodany zawierają kilka i więcej grup hydroksylanowych (-OH) i co najmniej jedną grupę karbonylową: aldehydową (-COH) lub ketonowa, ( CO). Obejmują związki przyswajalne i nieprzyswajalne. Syntezy zwane są głównie przez rośliny z dwutlenku węgla i wody w procesie fotosyntezy wchodzą a skład produktów spożywczych w postaci cukrów prostych, dwucukrów, skrobi i błonnika.
2 5 2