Uzupełnij w miejsce kropek...
temat: Polska sytuacja międzynarodowa w latach 20

I.
Nazwa układu- ............................................
Państwa zawirające układ- Niemcy i ZSRR
Data- .....................................................
Postanowienia- .............................................
Znaczenie układu dla Polski-..............................

II.
Nazwa układu- Układ w Locarno
Państwa zawierające układ..................................
Data.....................................
Postanowienia.....................................
Znaczenie układu dla Polski.................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T11:52:21+01:00
Nazwa układu -Układ w Rapallo
Państwa zawierające układ- Niemcy i ZSRR
Data- kwiecień 1922 rok
Postanowienia: Niemcy i ZSRR wyrzekły się wzajemnych roszczeń finansowych między swoimi krajami.Ustanowili wzajemne stosunki handlowe i dyplomatyczne. Obydwa kraje zapoczątkowały współpracę w dziedzinie wojskowej(militarnej)
Znaczenie układu dla Polski:Był to niepokojący znak że dwa państwa Niemcy i ZSRR wychodzą z izolacji międzynarodowej i zapoczątkowują współpracę między sobą.

Nazwa układu-Układ w Locarno
Państwa zawierające układ-Niemcy, Francja, Belgia,Wielka Brytania Włochy
Data-październik 1925 rok
Postanowienia-stwierdzał nienaruszalność granicy francusko-niemieckiej i niemiecko -belgijskiej.Taka deklaracja nie obejmuje wschodnich granic Niemiec z Polską i Czechosłowacją.Zawarcie układów w Locarno pozwala na przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów.Wśród pozostałych porozumień znajdowały się traktaty gwarancyjne między Francją a Czechosłowacją i Polską które uzależniały francuską pomoc dla obu państw(na wypadek agresji niemieckiej) od stanowiska Ligi Narodów.
Znaczenie układu dla Polski- W Locarno Niemcy jawnie podważyli postanowienia konferencji pokojowej w Wersalu na temat wschodniej granicy z Polską.
1 5 1