Potrzebnme wypisać środki artystyczne tutaj wszystkie są wypisane

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.

(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolay rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.


Wipiszcie z tego środki artystyczne czyli między innymi:
Epitety- określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnię
np. drewniana szafa,
biały ptak

(jesli jest)Przenośnia- (metafora) łączy wyrazy i zmienia ich znaczenie
np. pola malowane zbożem,
bursztynowy świerzop

(jeśli jest)Anafora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersów, strof
np. Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała

jesli jest)Personifikacja- (uosobienie) nadaje zjawiskom przyrody, zwierzętom, rzeczom, roślinom cechy jedynie ludzkie
np. Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny

jesli jest)Onomatopeja- (dźwiękonaśladownictwo) naśladowanie rozmaitych odgłosów za pomocą dźwięków mowy
np. jęczy,
syk

Peryfraza- zastąpienie nazwy lub wyrażenia przez rozbudowany równoważnik znaczeniowy


Przerzutnia- rozdzielenie zdania lub cząstki składowej między koniec jednego wersu i początek drugiego


Animizacja- (ożywienie) nadaje przedmiotom i zjawiskom cechy istot żywych
np. w domu dostatek mieszka i porządek,
ciche grusze siedzą

Oksymoron- zestawienie wyrażeń o przeciwnym znaczeniu, pełniące funkcje metafory lub paradoksu


Epifora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kilku kolejnych wersów, zdań, zwrotek
np. Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca,
Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zmąca,


i to wszystko jesli w tym wierszu jest..proszę mam to na jutro;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:06:24+01:00
Epitety :
-piękne lato
-niebiańskie polany
-szwabska armata
-ciepłe dni

przenośnie:
-prosto do nieba czwórkami szli
-niebiańskie polany
-staliśmy tak jak mur
-słoneczny czas wyzyskać
-smutek krążył światem
-w środek Warszawy spłyniemy w dół

Anafora:
-żołnierze z Westerplatte

Onomatopeja:
-gwiżdżąc (chyba)
2 3 2