Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej.

a) H₂o
HI → .....+........
H₂0
b) ......→ H⁺ +CIO⁻
H₂o
c) HNO₂ → ......+......
H₂O
d) ........→ 3H⁺+PO₃ ³⁻

H₂O
e) HCIO₄→ ......+........
H₂o
f) .......→H⁺+ Br⁻
H₂O
g) H₃BO₃ → .....+......
H₂O
h) ........→H⁺ + CIO₃⁻

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:27:53+01:00
HI → H⁺+I⁻
HClO→ H⁺ +CIO⁻
HNO₂ →H⁺+NO₂⁻
H₃PO₃→ 3H⁺+PO₃ ³⁻
HCIO₄→ H⁺+ClO₄⁻
HBr→H⁺+ Br⁻
H₃BO₃ → 3H⁺+BO₃³⁻
HClO₃→H⁺ + CIO₃⁻