Odpowiedzi

2010-01-10T17:51:54+01:00
W każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia hydrostatycznego (wywieranego przez własny ciężar płynu) jest taka sama.
2010-01-10T17:55:25+01:00
Podstawowe prawo statyki płynów. Mówi ono , że w każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia hydrostatycznego (wywieranego przez własny ciężar płynu) jest taka sama.
2010-01-10T18:11:57+01:00
Prawo Pascala obowiązuje dla cieczy i gazów:
Ciecz lub gaz wywiera jednakowe ciśnienie na wszystkie ściany naczynia, w którym się znajduje i prostopadle do ścian tego naczynia.