Pewne ciało jest nieściśliwe i nie zachowuje swego kształtu. W jakim stanie skupienia znajduje się substancja tego ciała. Odpowiedź uzasadnij

Pewne ciało nie zachowuje swego kształtu ani objętości. W jakim stanie znajduje się substancja tego działu? Odpowiedź uzasadnij

Co należy zrobić , aby substancje gazowe ( tlen, azot, dwutlenek węgla, wodór, hel i inne) mogły stac się cieczami? Odpowiedź uzasadnij.

Czy mogą występować w stanie gazowym takie substancje, jak ołów, rtęć, złoto, węgiel? Jeżeli tak, to co trzeba zrobić, aby te substancje stały się gazami?

Czy nici używane do szycia ręcznego i maszynowego są ciałami plastycznymi, sprężystymi czy kuchennymi? Odpowiedź uzasadnij


Daję naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:21:17+01:00
1. Ciecz jest nieciśliwa i nie zachowuje swojego kształtu bo przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, np. mleka ma kształt kubka, butelki, kartonu itp.
2. Gaz nie zachowuje kształtu i objętości bo ma kształt naczynie w którym się znajduje oraz jest ściśliwy lub rozprężliwy
3. aby gazy mogły stać się cieczami należy je skroplić (skraplanie = zamiana gazu w ciecz, np. para wodna w kuchni skrapla się na szybie, kafelkach w łazience na skutek oziębiania)
4. Nici są ciałami sprężystymi, np. bo po odkształceniu wracają do dawnego kształtu
4 5 4