Odpowiedzi

2010-01-10T23:38:49+01:00
Pojęcia: edytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie).
Cele: zapoznanie z podstawową ofertą programu (opcje, okna, ikony), podobieństwa i różnice w ofercie edytora tekstu i programu graficznego, wprowadzanie tekstu za po-mocą klawiatury, polskie znaki diakrytyczne, znaczenie klawiszy na klawiaturze i ich funkcje w edytorze, zasady prawidłowego pisania 10 palcami (program "Mistrz klawiatury"), poprawianie błędów, przemieszczanie się między dwoma programami, zasady pisania znaków interpunkcyjnych, zastosowanie operacji na blokach tekstowych (zaznaczenie, kopiowanie, wklejanie, wycinanie, usuwanie), przenoszenie fragmentów tekstu, formatowanie dokumentu (zmiana marginesów i odstępów, zmiana kroju i wielkości czcionki, sposoby wyrównywania akapitu do lewego lub prawego marginesu, justowanie, centrowanie), automatyczne dzielenie wyrazów, nadawanie własnej nazwy dokumentowi i zapisywanie go na dysku.
2 3 2