Mam problem z matom a jak tego niezrobie bedzie pała w dzięnniku;/

1.Ile wynosi pole kwadratu o obwodzie 12dm??
2.Wysokości równoległoboku są równe 4cm i 5cm. Dłuższa wysokość jest opuszczona na bok o długości 8cm. Jaką długość ma bok równoległoboku?
3.Oblicz pole trapezu o podstawach 7dm, 9,6dm i wysokość 3,5dm
4.Pole równoległoboku jest równe 7,5m_KWADRATOWYCH , a jeden z boków 1,5m.Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok?
5.Ile drzewek można posadzić na działce w kształcie trapezu o podstawach 3m i 9 m oraz odległości między podstawami równej 4m,jesli na 1m kwadratowy morzna posadzic 1 drzewko.
6.Ile papieru potrzeba na zbudowanie latawca w kształcie rombu o przekontnych 45,6cm i 68,7cm? Na ogon latawca potrzebne będzie 96trójkątów o podstawie 32cm i wysokości 38cm.

2

Odpowiedzi

2010-01-10T18:31:20+01:00

1.
12 dm=obwód
a=? (długość boku)
P=? (pole)

(musimy obliczyć a)
ob=4a /:4

12:4=a
3 [dm]=a
P=a²(pod wzór podstawiamy)
P=3²=9dm²
Odp.: Pole kwadratu wynosi 9 dm.

2.
h1=4 cm
h2=5cm
a(długość krótszego boku) =8cm
b(długość dłuższego boku)=?

P=a*h2 (pod wzór podstawiamy)
P=8*5=40 [cm²]
P=b*h1
40 =b*4 /:4
10 [cm]=b
Odp.: długość drugiego boku równa jest 10 cm.
3.

7dm-a(długość podstawy)
9,6dm-b(długość podstawy)
3,5dm-h (długość wysokości)
P=?
P trapezu = h(a+b):2 (pod wzór podstawiamy)
P trapezu=3,5(7+9,6):2=3,5*16,6:2=29,05 [dm²]
Odp.: Pole trapezu równa się 29,05 dm²
4.
P=7,5m ²
a(długość jednego z boków)=1,5 m
h=?

P=a*h (podstawiamy pod wzór)
7,5=1,5*h /:1,5
5[m]=h
Odp.: wysokość równa jest 5m.
5.
3m-a(długość podstawy)
9m-b(długość podstawy)
4m-h (długość wysokości)
P=?
P=h(a+b):2 (podstawiamy)
P=4(3+9):2
P=4*12:2
P=24[m²]

24m²:1m²=24 (ilość drzewek)
Odp.: Na tym terenie można posadzić 24 drzewka.

6. Pole czyli ilość papieru do zużycia
d1(długość przekątnej) =45,6cm
d2(długość przekątnej)=68,7cm
P rombu=?
P rombu=d1*d2:2
P rombu=45,6*68,7:2=1566,36 cm²

a(długość boku/podstawy) =32cm
h(długość wysokości)=38cm
P trójkąta = ?
P trójkąta=a*h:2 (podstawiamy)
P trójkąta=32*38:2
P trójkąta=608 [cm]²Pole wszystkich trójkątów(96)
96*608=58368 cm²

Łączne pole latawca=58368+1566,36 =59934.36[cm²]
Odp.: Do zrobienia latawca potrzebne będzie 59934.36cm² papieru.
2010-01-10T20:33:44+01:00
1. 9 dm kwadratowych
2. 7cm
3. 2905 cm kwadratowych
4. 5 m
5. 24 drzewa
6. 61500.72 cm kwadratowych