Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:22:08+01:00
1.Sejm dawniej: Posłami mogą zostać tylko mężczyźni należący do szlachty, sejm dziś: posłem może być każdy pełnoletni obywatel.
2. Dawniej: Senatorami zostawali urzędnicy mianowani przez króla oraz wyżsi duchowni, dziś: senatorowie pochodzą z wyboru społeczeństwa.
3.Dawniej:sejm zwołuje król, dziś: sejm zwołuje Prezydium sejmu.
4. Dawniej: Obowiązują zasady jedności i jednomyślności, dziś: sejm przyjmuje ustawy większością głosów.
5. Dawniej: Posłowie wybierani są przed każdym sejmem, dziś: Posłowie wybierani są na 4 lata.
6.Dawniej: Przed każdym sejmem sejmiki zaopatrywały posłów w pisemne instrukcje, jak mają głosować, dziś: posłowie nie otrzymują instrukcji, a jeśli będą głosować wbrew interesom swoich wyborców, ci mogą powołać nowych po upływie kadencji.
7. Dawniej: kobiety nie mogą brać udziału w wyborach i nie mogą być wybierane, dziś: kobietom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
26 4 26