3.Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak, aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru i różnych substancji.

Substraty Produkty
siarka woda
tlen amoniak
chlor chlorowodór
tlenek miedzi {II} metal
azot fosforowodór
węgiel siarkowodór
fosfor miedź+woda

4.Mając do dyspozycji;węgiel,tlen,siarkę i magnez,zaproponuj reakcje syntezy i wymiany.Napisz słownie przebieg tych reakcji chemicznych.

Z góry dzękuje

1

Odpowiedzi

2012-11-05T13:53:36+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

3.
siarka + wodór ---> siarkowodór
tlen + wodór ---> woda
azot + wodór ---> amoniak
chlor + wodór ---> chlorowodór
tlenek miedzi(II) + wodór ---> miedź + woda
fosfor + wodór ---> fosforowodór
węgiel + wodór ---> metan

4.
Synteza:
siarka + tlen ---> tlenek siarki(IV)
magnez + tlen --->tlenek magnezu

 

Wymiana:
tlenek magnezu + węgiel ---> magnez + tlenek węgla(II)