1.Podaj przykłady dyfuzji w ciałach stałych , cieczach i gazach.

2.Wyjaśnij , na czym polega zjawisko dyfuzji.

3.Podaj dowody potwierdzające fakt , że wszystkie ciała zbudowane są z atomów i cząsteczek.

4.Podaj przykłady zjawiska dyfuzji zaobserwowane przez Ciebie w życiu codziennym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:11:42+01:00
1.
gazy - mieszanie się zapachów; np.: rozchodzący się zapach pieczonego ciasta
ciecze - gdy do herbaty dolejemy wody, ciecze 'wymieszają się'
ciała stałe - w laboratoriach zaobserwowano, że po kilku latach po nałożeniu na siebie sztabek złota i srebra, były ślady na jednej i drugiej sztabce

2.
dyfuzja - samorzutne mieszanie się substancji.

3.
Dowodem jest zjawisko dyfuzji.

4.
przykłady wymienione w pkt. 1.
14 4 14