Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:27:16+01:00
Program literki;
uses CRT;
var
word: string;
i, liczba: integer;
begin
liczba:=0;
clrscr;
Write('Podaj slowo jakie mam sprawdzic: ');
readln(word);
for i := 1 to length(word) do
if (word[i] = 'a') or (word[i] = 'A') then liczba := liczba + 1;
writeln;
Write('Liter a w slowie ',word,': ',liczba);

readln;
end.
1 5 1