Na podstawie danych statystycznych oblicz gęstość zaludnienia w os./km².
Dania(bez Grenlandii) pow. 43,1km² liczba ludności 5450 tys.
Estonia pow.45,2km² liczba ludności 1324 tys.
Holandia pow.41,5km² liczba ludności 16491 tys.
Słowacja pow.49,0km² liczba ludności 5439 tys.
Szwajcaria pow.41,3km² liczba ludności 7523 tys.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:28:24+01:00
Gęstość zaludnienia to liczba osób przypadająca na km2.
GL= L : P
GL-gęstość zaludnienia
L- liczba ludności
P- powierzchnia

zatem:
Dania- 5450000:43100=127os/km2
Estonia- 1324000:45200=29os/km2
Holandia- 16491000:41500=397os/km2
Słowacja- 5439000:49000=111os/km2
Szwajcaria- 7523000:41300=182os/km2
8 4 8