Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:33:40+01:00
I Proletariat
1882
Ludwik Waryński
partia nie dążyła do odzyskania niepodległości, ale skupiała się na walce klas: wyzyskiwanych (robotników) i wyzyskiwaczy (kapitalistów)

PPS (Polska Partia Socjalistyczna)
1892
Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski
partia na pierwszym miejscu stawiała odzyskanie niepodległości

Liga Narodowa
1893
Roman Dmowski
nacisk na interesy narodowe i solidaryzm społeczny; partia antysemicka

SDKPiL
1899
Róża Luksemburg
odrzucenie idei walki o niepodległość; partia rewolucyjna (komunistyczna)