Wzdłuż położonego nad brzegiem jeziora pomostu biegnie Stefek z prędkością 5m/s.Masa Stefka wynosi 70kg. Na końcu pomostu znajduje się łódka, do której Stefek wskakuje(nie zmieniając swojej prędkości).Łódka nie była przywiązana do pomostu,więc odpływa razem ze Stefkiem z prędkością 2m/s.Oblicz masę łódki (zakładamy,że można pominąć wpływ sił oporu wody).

1

Odpowiedzi

2009-09-23T20:21:59+02:00
W tym zadaniu należy wykorzystac zasadę zachowania pędu

m₁- masa Sławka
v₁- prędkość Sławka
m₂-masa łódki
v₂- prędkość łódki i Sławka razem
p₁- pęd pierwszy
p₂- pęd drugi

p=m*v

p₁= m₁* v₁
p₂= (m₁+ m₂)*v₂

Zgodnie z zasadą zachowania pędu:
p₁= p₂

m₁* v₁= (m₁+ m₂)*v₂

Przekształcamy wzór tak aby wyliczyć m₂

m₂= m₁* v₁/v₂- m₁

m₂= 70kg* 5m/s / 2m/s - 70kg
m₂= 105kg

Odp. Masa łódki jest równa 105kg
1 4 1