Odpowiedzi

2010-01-10T18:50:19+01:00
A:Guten Morgen.
B:Guten Morgen.
A:In womit kann ich Ihnen dienen?
B: hmmm... Ich hätte kaufen gewollt sukie für meine Ehefrau.
A: Aber das ist irgendein Sonder Anlass oder lediglich so, einfach?
B: Ja! Sehr die einmalige Gelegenheit.
A:Haben Sie den bezeichneten Typ des Kleides, die Farbe und die Größe?
B:Wenn er um den Typ des Kleides geht, werde ich abgeben sie zu Ihnen, weil ich habe. Die Farbe? Myśle, dass ein Farbton rötet, aber die Größe M/L.
A: Ich glaube, dass er hat solch die um zu sie Ihnen gefallen.
B:Oh ja! Diese sie ist ideal. Ich werde sie bitten. Und wie viele kostet sie?
A: So dachte ich, dass sie Ihnen gefallen. Er kostet den 100 einzigen Euro
B: Ein bisschen der Wucherpreis. Aber wenn ein Mensch muss, muss das. Er dankt sehr für eine Hilfe.
A: Zu nicht da. Wir empfehlen uns in der Zukunft.
B: tschüs!
A: tschüs!

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------


A:dzień dobry
B: dzień dobry.
A:W czym mogę służyć?
B: Chciałbym kupić sukie dla mojej żony.
A:Ale to jest jakaś specjalna okazja czy tylko tak, po prostu ?
B:Tak ! Bardzo wyjątkowa okazja.
A;Czy ma pan określony typ sukni, kolor i rozmiar ?
B:Jeśli chodzi o typ sukni, zdam sie na panią, ponieważ nie mam pojęcia.
Kolor ? Myśle, że odcień czerwieni, a rozmiar M/L.
A:Sądzę, że mam taką która by sie panu spodobala.
B: O tak ! Ta jest idealna. Poproszę ją. A ile ona kosztuje ?
A:Tak myślałam, że sie panu spodoba. Kosztuje jedyne 100 euro
B:Trochę wygórowana cena. Ale jak człowiek musi, to musi.dziękuje bardzo za pomoc.
A: Nie ma za co. Polecamy się na przyszłość.
B:dowidzenia
A:dowidzenia.
2010-01-10T22:19:25+01:00
- Hallo! Wie kann ich Ihnen helfen?
- Guten Tag! Ich mo(..)chte nur mal gucken.

5 Minuten spa(..)ter...

-Kann ich bitte eine Bluse anprobieren?
- Ja natu(..)rlich.
- Und wo ist eine Umkleidekabine?
- Sie ko(..)nnen geradeaus gehen, und dann nach links.

2 Minuten spa(..)ter...

- Die Bluse ist zu gross. Ich mo(..)chte eine Nummer kleiner.
- Gut. Bitte.

3 Minuten spa(..)ter...

- Oh! Sie sehen super aus. Die Farbe stehen Sie gut.
- Ich weiss...
- Alles?
-Ja. Wie viel bezahle ich?
- 50 Euro.
- Bitte. Auf Wiedersehen!
-Tschu(..)s!

Die Kundin geht raus...---------------------------------------------------

- Halo! W czym mogę Pani pomóc?
- Dzień dobry! Chciałabym tylko popatrzeć.

5 minut później...

-Mogę przymierzyć tą bluzkę?
- Tak, naturalnie.
- A gdzie jest przymierzalnia?
- Musi pani iść prosto, a potem na lewo.

2 minuty później...

- Ta bluzka jest za duża. Chciałabym rozmiar mniejszą.
- Dobrze. Proszę.

3 minuty później...

- Oh! Wygląda Pani super! Ten kolor Pani pasuje.
-Wiem...
- Wszystko?
-Tak. Ile płacę?
- 50 euro
- Proszę. Do widzenia.
-Cześć!

Klientka wychodzi...