1. Wykonaj działania, pamiętając o ich kolejności .

a).12-(1,03+7,123)=
b).(17,23-15,99)+0,22=
c).3,7+(4,8-2,5)=
d).(8,65-3,4)+(19,4-0,79)=
e).(42,18+56,9)-(76,102-54,69)=
f).(83,182-67,998)-(52,09-47,4)=
g).155,5-(23,12+83,89+17,004)=
h).152,0021-[37,934+(89,21-0,0657-45,809)]=

2.Do jakiej liczby trzeba dodać 100,001,aby otrzymać liczbę 210,09 ?

( w zad. 1 proszę rozwiązać z obliczeniami, same wyniki = spam )

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:39:15+01:00
1.a).12-(1,03+7,123)= 12 - 8,153 = 3,847
b).(17,23-15,99)+0,22= 1,24 + 0,22 = 1,46
c).3,7+(4,8-2,5)= 3,7 + 2,3 = 6
d).(8,65-3,4)+(19,4-0,79)= 5,25 + 18,61 = 23,86
e).(42,18+56,9)-(76,102-54,69)=99,08 - 21,412 = 77,668
f).(83,182-67,998)-(52,09-47,4)=15,184 - 4,69 = 10,494
g).155,5-(23,12+83,89+17,004)= 155,5 - 124,014 = 31,486
h).152,0021-[37,934+(89,21-0,0657-45,809)]=152,0021 - (37,934 + 43,3353) = 152,0021 - 81,2693 = 70,7328

2. 210,09 - 100,001 = 110,089
2010-01-10T18:39:19+01:00
1.a 12-(1,03+7,123)=12+8,153=20,153
b.(17,23-15,99)+0,22=1,33+0,22=1,55
c.3,7+(4,8-2,5)=3,7+2,3=6
d.(8,65-3,4)+(19,4-0,79)=5,25+18,61=23,86
e.(42,18+56,9)-(76,102-54,69)=99,08-16,412=82668
f.(83,182-67,998)-(52,09-47,4)=15,184-4,69=10,294
g.155,5-(23,12+83,89+17,004)=155,5-124,014=31,486
h.152,0021-[37,934+(89,21-0,0657-45,809)]=152,0021 - (37,934 + 43,3353) = 152,0021 - 81,2693 = 70,7328
2 210,09-110,001=100,089
2010-01-10T18:51:55+01:00
A)12-124,03=-112,03
b)1,2+0,22=1,46
c)3,7+2,3=6
d)5,25+18,61=23,86
e)99,08-21,412=77,668
f)15,184-4,69=10,494
g)155,5-124,014=31,486
h)152,0021-[37,934+43,3353-45,809]=152,0021-35,46=116,5421

2. 210,09-100,001=110,089