Odpowiedzi

2010-01-10T18:31:02+01:00
Bo wojska wroga mialy wiecej ludzi
39 4 39
2010-01-10T19:52:38+01:00
Wiele powstań narodowych przegrywaliśmy dlatego bo byliśmy za słabi a nasi wrogowie dysponowali dużo większą siłą militarną to był przede wszystkim jeden z głównych powodów. Do tego można zaliczyć też brak szerszego udziału wielu kręgów społeczeństwa w naszych zrywach niepodległościowych. A także to że sprawa Polska nie znalazła nigdy większego poparcia na arenie międzynarodowej. Jeżeli już mieliśmy sojuszników to oni pragnęli nas wykorzystać w swoim interesie i nie bardzo im zależało na pomocy dla Polski.
4 4 4