Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:50:50+01:00
1. Rusyfikacja to proces w którym zakazano jezyka polskiego i wprowadzano język rosyjski. w szkołach i urzędach obowiązywał język rosyjski. Głownym celem było całkowite wynarodowienie Polaków poprzez: wprowadzenie obyczajów, języka rosyjskiego, religii prawosławnej oraz ujednolicenie aparatu administracyjno-państwowego z rosyjskim.


. Rusyfikacja przeprowadzana była po rozbiorach Polski, największe nasilenie miała miejsce po klęsce powstania styczniowego.2. Dopisz wyrazy pokrewne do słowa rusyfikacja :
( Rzeczownik , czasownik i wyrażenie przyimkowe )
-zrusyfikowany
-rusyfikować
- przymusowa rusyfikacja
33 3 33