1. Za pomocą jakich obrazów przedstawia Miłosz koniec świata?
2. Wskaż fragmenty wiersza nawiązujące do księgi Apokalipsy.
3. Jak rozumie współczesny poeta kiniec świata? Czy, według niego, ludzkie życie i ludzka historia mają jakiś sens?
4. Czym jest uzasadnione powtórzenie na końcu utworu Miłosza?Piosenka o końcu świata
Miłosz Czesław


W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.

W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa
I noc gwiaździstą odmyka.

A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:56:06+01:00
1) Są to obrazy z życia codziennego. Na świecie nie dzieje się nic szczególnego, każda żywa istota zajmuje się tym, czym zazwyczaj.
2) A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
3) Poeta uważa, że takiego końca świata jak ten biblijny nie będzie. Pisze, że koniec świata jest już teraz, w tej chwili. Każdego dnia zdarzają się przeróżne nieszczęścia, każdego dnia ktoś umiera i to jest dla niego właśnie koniec świata.
4) Staruszek, który wypowiada te słowa to osoba bardzo doświadczona, która zdążyła już dobrze poznać życie. Mężczyzna powtarza dwa razy, że "innego końca świata nie będzie", aby jeszcze bardziej podkreślić zawartą w tych słowach myśl.
19 4 19