1. Jak myślisz, powiedzenie ,,w stojącej szklance nic nie ma" jest w pełni słuszne?
2. Dlaczeo latem zapach pieczonego ciasta rozchodzi sie szybciej niż zimą?
3. Dwa kawałki plasteliny przyciśnięte do siebie łączą się, a kawłki cegły nie. Jak to wyjaśnisz?
4. Wyjaśnij dlaczego trudniej jest zmniejszyć objętość cieczy niż gazu?
5. Dlaczego roztopiony tłuszcz np. ,,oczka" w rosole pływają po powierzchni woduy?
6. Cechami ciał stałych są:
7. Jakie zjawisko zachodzi podczas zgrzewania dwóch elementów metalowych w miescu styku tych elementów, powodując trwałe ich połączenie?
8. Największe odległości między cząsteczkami i najmniesze siły międzycząsteczkowe wystepuję w:
9. Dlaczego dana porcja substancji (np.łyżeczka cukru) szybciej rozpuszcza się w wodzie gorącej niż w zimnej?
10. W temperaturze pokojowej w stanie ciekłym występuję:
11. Jaką cechę ciała wykorzystujemy podczas pisania kredą po tablicy szkolnej?
12. Substance składającą się z jednakowych atomów nazywamy:
13. Dlaczego nie można ponownie połączyć ze sobą części rozbitego dzbana przez dociśnięcie do siebie kawałków tego dzbana?
14. Dlaczego mało napompowana piłka do siatkówki gorzej się odbija? Jakie cecha piłki o tym decydują?
15. Substabcje, której cząsteczki zbudowane są z różnych atomów nazywamy:
16. Dlaczego mieszanina wody i denaturatu zajmuje mniejszą objętość niż wynosi łączna objętość obu tych cieczy przed ich zmieszaniem?
17. Jaka cecha gliny wykorzystywana jest podczas wykonywania garnków na kole garncarskim?
18. Jakich sybstancji użył byś do sporządzenia rotworu?
19. Jakie zjawisko wykorzystywano do budowy termometru?
20. Kiedy jest łatwiej rozwiązywać zawiązany węzeł na sznurku: przed czy po zanorzeniu go w wodzie?
21. Materią nazywamy?
22. Model cząsteczkowej budowy ciała stałego?
23. Monokryształem nazywamy?
24. Na tablicy piszemy kredą, na kartce - ołowkiem. Jaką wspólną własność kredy i grafitu wykorzystujemy w tym porządku?
25. Naczynie wypełniono po brzegi wodą. Dlaczego podczas ogrzewania woda wylewa się z naczynia?
26. ---
27. Patyk pływa po powierzchni stawu. Co możesz powiedzieć o gęstośći drewna w porównaniu z gęstością wody?
28. Polikryształem nazywamy?
29. Sprężyny wykonuje się ze stalowego drutu. Dlaczego nie wykonuje się ich z miedzianego drutu?
30. Surowemu ciastu przy ugniataniu można nadawać rózne kształty.Jaką własność ma surowe ciasto?
31. Wymień dwa procesy fizyczne.
32. Wymień dwa zjawiska fizyczne.
33. Wymień stany skupienia substancji.
34. Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji nazywamy:
35. W którym stanie skupienia gęstość wody jest największa?
36. Jak można przedstawić budowę cząsteczkową gazu.
37. Do sporządzenia mieszaniny użył bym?
38. Dętkę samochodową napełnia się powietrzem. Jaką własność powietrza się wtedy wykorzystuje?
39. Co w fizyce rozumiemy podn pojęciem substancja?
40. Co to są krzyształy?
41. Co to są atomy?
42. Co to jest ciało fizyczne?
43. Co stałoby się z butelką wody mineralnej pozostawionej na długi czas w zamrażalniku lodówki?
44. W ilu stanach skupienia w przyrodzie występują substancje?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:56:03+01:00
1. Nie, ponieważ w szklance znajduje się powietrze
2. Nie wiem
3. Cegła jest substanją zbitą i ma większą gęstość od plasteliny
4. Nie wiem
5. Bo są lżejsze
6. Połysk,kowalność,ciągliwośc
7. Nie wiem
8. Gazy
9. Zalezy od temp. topnienia
10. ???
11. Kruchość
12. Pierwiastki
13. Bo naruszyło się jego strukturę krystaliczną
14. nie wiem
15. Cząsteczki, zw. chemiczne
16. Nie wiem
17. Elastyczność
18. Nie wiem
19. Rtęć
20. Po zanurzeniu w wodzie
21. Wszystko co nas otacza
22. Nie wiem
23. Nie wiem
24. Nie wiem
25. Gotuję się
26. -
27. Jest większa
28. Nie wiem
29. Ponieważ zerwałyby się
30. Elastycznośc
31. Nie wiem
32. Nie wiem
33. Stały, ciekły, gazowy
34. Nie wiem
35. Stały
36-42 Nie wiem
43. Pękła by
44. W 3.
3 4 3