Właściciel sklepu zakupił towar za 2300 zł.doliczając marżę, przewidywał, że towar powinien uzyskać 2760 zł. z powodu awari część towaru uległa zniszczeniu i straty były równe 390zł.usuwanie szkód i stałe koszty wyniosły 172 zł.jaki byłby zysk właściela sklepu w danym miesiącu ,gdyby sprzedał pozostały towar?

2

Odpowiedzi

2009-09-23T20:56:48+02:00
390 +172=576
2760-576=1724
Odp: Właściciel sklepu zarobił w tym miesiącu 1724zł.
2009-09-23T21:04:56+02:00
2760zł - 2300zł = 460zł tyle zarobił by gdyby nic się nie stało
460 - ( 390 + 172 ) = 460 - 562 = -102zł

Odp. według mnie stracił 102 zł.