Proszę o poprawienie tekstu i sprawdzenie czy jest dobrze napisane:
I don't understand why so much I love you. I don't understand what you are at me on the top one spot for. Don't leave behind me alone, very much I need you.

tak po polsku powinno wyglądać: "Nie rozumiem dlaczego tak bardzo cię kocham. Nie rozumiem czemu jesteś u mnie na pierwszym miejscu. Nie zostawiaj mnie samej, bardzo cię potrzebuję."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:06:07+01:00
I don't understand why I love you so much. I don't understand why at me you are on the top for one spot. Don't leave me behind alone I need you very much