1. Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiedni znak: "<' lub ">".
a) Cząsteczka pentanolu ma ... atomów węgla niż cząsteczka dekanolu.
b) Rozpuszczalność propanolu w wodzie jest ... niż rozpuszczalność heksanolu w wodzie.
c) Gęstość oktanolu jest ... niż gęstość butanolu.
d) Aktywność chemiczna etanolu jest ... niż heptanolu.
e) Liczba grup hydroksylowych w cząsteczce hesanotriolu jest ... niż w cząsteczce etanodiolu.

2. Napisz równania reakcji spalania:
a) całkowitego heksanolu.
b) niecałkowitego alkoholu monohydroksylowego o 12 atomach węgla w cząsteczce.
c)* niecałkowitego butanodiolu.

3. Uzupełnij równania reakcji.
a) ...C[5]H[11]OH + ... --> ...CO + ...
b) ...C[8]H[17]OH + ... --> ...CO[2] + ...
c) ...C[5]H[9](OH)[3] + ... --> ...C + ...
d) ...C[6]H[13]OH + ... --> ...CO + ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:10:38+01:00
1. Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiedni znak: "<' lub ">".
a) Cząsteczka pentanolu ma < atomów węgla niż cząsteczka dekanolu.
b) Rozpuszczalność propanolu w wodzie jest > niż rozpuszczalność heksanolu w wodzie.
c) Gęstość oktanolu jest > niż gęstość butanolu.
d) Aktywność chemiczna etanolu jest > niż heptanolu.
e) Liczba grup hydroksylowych w cząsteczce hesanotriolu jest > niż w cząsteczce etanodiolu.

2. Napisz równania reakcji spalania:
a) całkowitego heksanolu- C6H13OH + 9 O2 --> 6 CO2 + 7 H2O
b) niecałkowitego alkoholu monohydroksylowego o 12 atomach węgla w cząsteczce- C12H25OH + 6 O2 --> 12C + 13 H2O
c)* niecałkowitego butanodiolu- 2C4H8(OH)2 + 3 O2 --> 8 C + 10 H2O

3. Uzupełnij równania reakcji.
a) ...C[5]H[11]OH + 5 O2 --> 5CO + 6 H2O
b) ...C[8]H[17]OH + 12 O2 --> 8CO[2] + 9 H2O
c) 2C[5]H[9](OH)[3] + 3 O2 --> 10C + 12 H2O
d) ...C[6]H[13]OH + 6 O2 --> 6CO + 7 H2O


27 4 27