Motorówka płynie w dół rzeki z prędkością 6 m/s względem brzegu rzeki.Prędkość nurtu rzeki wynosi 1 m/s . Z motorówki wypadło koło ratunkowe.
a). Z jaką prędkością względem brzegu porusza się to koło?
b). Z jaką prędkością koło oddala się od motorówki?

1

Odpowiedzi

2010-01-10T19:10:00+01:00
A) Z prędkością rzeki czyli 1 m/s
b) V=Vm-Vk=6-1=5m/s
4 1 4