Odpowiedzi

2010-01-10T19:11:23+01:00
Uważam, że we współczesnym, świecie pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę. Dzięki nim możemy godnie żyć, zaspakajać swoje potrzeby bytowe i duchowe. Możemy żyć wygodnie, mieć dostęp do najnowszych zdobyczy techniki, rozwijać się i spełniać swoje marzenia, czuć się spokojniejsi o los swój i najbliższych. Jednak pogoń za pieniędzmi za wszelką cenę odsłania często negatywne strony życia i niesie negatywne skutki życia osobistego i rodzinnego. Przykładem jest Ebenezer Scrooge z "Opowieści wigilijnej", który poprzez swoją chęć wzbogacania, odizolował się od świata i większość ludzi omijała go z daleka. Nie widać wówczas potrzeb innych, również najbliższych, dominuje lekceważenie, często poniżanie słabszych i uboższych. Zaniedbywani są, z uwagi na brak czasu najbliżsi i przyjaciele, a człowiek zdobywający bez opamiętania pieniądze staje sięchciwy. To rodzina a nie posiadanie pieniędzy, jest przecież najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka i należy poświęcić i podporządkować jej wszystko. Życie w szczęśliwej kochającej się rodzinie sprawia, że człowiek staje się lepszym, wrażliwym i wartościowym człowiekiem. Moim zdaniem, pieniądze w życiu każdego człowieka powinny być ważną wartością, ale nie dominującą ani też najważniejszą.
34 3 34