Odpowiedzi

2009-09-23T21:19:40+02:00
Na łamach traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim Rosja zrzekła się Łotwy, Litwy, Estonii i Polski na rzecz Niemiec. Rzesza uzyskała też takie korzyści, że Rosja została wyeliminowana z wojny, a sytuacja Polski jak i większości państw Europy Środkowej został niezmienny z tą iż różnicą, że przeszły z rąk jednego zaborcy do drugiego.