Zad1.Napisz zdania w czasie past simple i jak je napiszesz to przetłumacz wszytko.

1.Jack/go with the group x/surf the Net v
np.. Jack didn't go with the group.He surfed Net.

2.Ben/fall into the river v/fall into the sea x

3.Tomek and Gabi/stay in the hotel x/go shopping v

4.Laura/fall into river x/ have a great time v

5.Greg/throw Ben a lifebelt v / shout at him x

6. Ben/ feel bad x/laugh about it v

Zad.2.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi i jak je napiszesz to przetłumacz wszytko.


1.St Paul's Cathedral/burn down in 1966
np. Did St Paul's Cathedral burn down in 1966?
No,it didn't.

2.Karl Benz/build the first car

3.Laszlo Biró/buil the first helicopter

4.Yuri Gagarin/take the first photograph

5.Akio Morita/invent the Walkman

6.William Caxton/make the first phone call

7.Samuel Pepys/write a diary

Zad3. Napisz zdania używajac past continouse + when past simple i jak je napiszesz to przetłumacz wszytko.

1.ben/pass the London Eye/he/fall into the river
np.Ben was passing the London Eye when he fell into the river.

2.Pedro/walk in Notting Hill/he/get lost

3.Sally's brother/sail/the boat/hit a rock

4. Carol and Be/dance/Greg/shout

5.LAura/run in the park/it/start to rain

6.JAch/chat online/the computer/stop working

Zad4.Dopasuj A-h i przetłumacz

1.Say 'cheese'.
2.I've no idea.
3.Thank goodness!
4.That's terrific
5.It was brilliant

A. I'm not sure.
B.That's fantastic!
C.It was really great!
D.You're very good!
E.I don't know.
F.That's terribie!
G.I want you to smile.
H.I'm pleased to hear that!

Zad.5. Wstaw brakujące litery i przetłumacz

cru_se
well-_nown
play_right
w_eel

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T21:10:50+01:00
Zad.1
2, Ben felt into the river. he didn't felt into the sea.
Ben wpadł do rzeki. Ben nie wpadł do morza.
3,Tomek and Gabi didn't stay in the hotel. They went shopping.
Tomek i Gabi nie zostali w hotelu. Poszli na zakupy.
4,Laura didn't fall into rever. She had a great time.
Laura nie wpadła do rzeki. Bawiła sie dobrze.
5,Greg threw Ben a lifebelt. He didn't shout at him.
Greg zapiął pas benowi. Nie krzyczał na niego.
6,Ben didn't feel bad. He Lought about it.
Ben nie czuł się źle. śmiał się z tego.

zad.2
2, Did Karl Benz build the first car?
Yes, he did.
Czy Karl Benz zbudował pierwszy samochód?
tak, zbudował go.
3,Did lazlo Biró Built the first helicopter?
No he didn't.
Czy Lazlo Biró zbudował pierwszy helikopter.
nie , nie zbudował go.
4,Did Yuri Gagarin take the first photo.
No he didn't
Czy Yuri Gagarin zrobił pierwsze zdjęcie?
nie, nie zrobił.
5,Did William Caxtom make the first phonecall?
yes, he did.
Czy William Caxton wykonał pierwszy telefon?
tak, wykonał go.
6,Did Samuel Pepys write a diary?
No, he didn't.
czy samuel papys napisał pamiętnik?
nie, nie napisał.

zad.3
2,Pedro was walking in Notting Hill when he got lost.
Pedro spacerował po Notting Hill, kiedy się zgubił.
3,Sally's brother was salling the boat when the rock hit him.
Brat Sally cumował łódź kiedy uderzył w niego kamień.
4,Carol and Be was dancing when Greg shouted.
Carol i Be tańczyli kiedy Ben zaczął krzyczeć.
5,Laura was running in the park when it started to rain.
Laura biegła przez park kiedy zaczęło padać.
6,Jach was chating online, when the computer stopped working.
Jach siedział na internecie (czatował) kiedy komputer przestał działać.

zad4
G1
Chce żebyście się uśmiechneli. powiedzcie "ser"
e,a2.
Nie mam pojęcia. nie wiem.
3 b
dziękować Bogu . to było fantastyczne.
4 c b
to wspaniale, fantastycznie
5c
to było genialne, to było bardzo dobre.

zad5
1,i
2,k - dobrze znany.
3,w - grać dobrze. uczciwie
4, h

(w ostatnim napisałam tylko brakujące litery)
17 4 17