1.Wojtek pokonał 6000m w czasie 1 godziny a Ryszard 1,2 km w 12 min jaką odległość przebywa każdy z chłopców w czasie 5 min ?
2.Jest wtorek ,Jaki dzień tygodnia będzie z 32 dni ?
3.Odległość między Giżyckiem a Rynem wynosi 21km a na mapie 7 cm .W jakiej skali jest mapa
4.¼ godz ile to sekund 75min ile to godzin
300 sek ile to min
5.40 m ile to kilometrów
105 cm ile to metrów
7mm ile to decymetrów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:23:37+01:00
1. WOJTEK
6000m-1 godz.
3000m-30 min
2000m-20min
czyli 500m-5m
RYSZARD
1,2km - 12 min
1200m- 12 min
czyli 500m- 5 min
2. 32/7= 4 tyg. i 4 dni
2(wtorek)+ 4 dni= 6(sobota)
3. 1: 21000
4.1/4 godz= 25min= 25*60=1500 sekund
75 min= 1 godz i 15 min= 1 i 1/4 godz
5. 0.004 km
1. 05 m
0.07 dm
6 3 6