Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:31:40+01:00
1.Rywalizacja o panowanie nad Morzem Bałtyckim(Dominium Maris Baltici) - od XVI w. rywalizują Polska,Rosja,Szwecja i Dania.Inflanty były terenem spornym od pół wieku.
2.Dziedziczne prawa Zygmunta III Wazy do Szwecji,w której został zdetronizowany na rzecz Karola Sudermańskiego(KarolIX)
3.Konflikt religijny w rodzinie Wazów- Zygmunt III zapowiadał powrót swój i katolicyzmu do protestanckiej Szwecji,Karol był protestantem.
4.Szwecja była wtedy biedna- wojny pozwoliłyby więc zdobyć łupy,zająć żyźniejsze ziemie,rozwinąć handel itp.
5.Polska wydawała się łatwym łupem - konflikty wewnętrzne : już za Stefana Batorego zrywano sejmy,zdarzała się podwójna elekcja,były problemy religijne,podziały polityczne,konflikty z państwami ościennymi,1655-1600 "potop" w całej Rzeczpospolitej.