Odpowiedzi

2010-01-11T14:51:59+01:00
Trubadorzy - wędrowni śpiewacy, zwykle wywodzący się z arystokracji lub rycerstwa.
Truwerzy - trubadorzy z północnej Francji
Minnesingerzy - Trubadorzy z Niemiec
Skaldowie - trubadorzy ze Skandynawii
Rybałci - trubadorzy z Polski
Szałamaje - rodzaj piszczałek z bocznymi otworami
Wincenty z Kielczy - pierwszy znany z nazwiska polski kompozytor.
Mikołaj z Radomia - Wybitny polski kompozytor który tworzył polifoniczną (trzygłosową) muzykę religijną i świecką.
Citola - instrument muzyczny składający się z pudła rezonansowego krótkiego gryfu trzech lub czterech mosiężnych strun
Misteria - Przedstawienia religijne
Organum - melodie dwugłosowe

POWODZENIA!!!!!
6 4 6
2010-01-11T16:59:09+01:00
1. Trubadurzy- wędrowni i nadworni pieśniarze z południowej Francji
2. Skala modalna- siedmiostopniowa skala mająca budowę tetrachordową
3. Chorał gregoriański- jednogłosowy śpiew kościoła rzymskokatolickiego, którego teksty zebrał i skodyfikował papież Grzegorz I Wielki
4. Solmizacja- utworzył ją Guido z Arezzo używając początkowych zgłosek wierszy hymnu na cześć św. Jana
5. Motet- gatunek wielogłosowej religijnej muzyki wokalnej
6. Organum- forma muzyki wielogłosowej na podstawie chorału gregoriańskiego
7. a capella - wykonywanie muzyki głosem ludzkim bez towarzyszenia instrumentu/ instrumentów.
8.Neumy- forma zapisu melodii - to nie są nuty!
9.Bogurodzica- hymn średniowieczny
10. Gaude Mater Polonia- hymn do Matki Polski
11.Minnesingerzy- niemieccy arystokratyczni lirycy i muzycy prowadzący jak trubadurzy wędrowniczy tryb życia
12. Truwerzy- średniowieczni artyści wywodzący się z francuskiej arystokracji,poeci, śpiewacy , muzycy, artyści ,tworzyli pod wpływem trubadurów
4 4 4