Odpowiedzi

2010-01-10T19:29:01+01:00
Osiągnięcia nauka:
Uniwersytety: Uniwersytet Jagieloński i Akademia Umiejętności w Krakowie.Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika w Lwowie.
Akademia Górnicza w Krakowie oraz kademię Górniczą w Krakowie i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku 1922/23 było w Polsce 17 szkół wyższych.
osiągnięto sukcesy w teorii mnogości, topologii i teorii funkcji rzeczywistych.światowy poziom zdobyła botanika, zoologia, nauki rolnicze, światowy poziom zdobyła botanika, zoologia, nauki rolnicze.
Oświata:
Po długotrwałej niewoli, polskie szkolnictwo było na bardzo niskim poziomie. W kraju było 31% analfabetów.Nie obowiązywał wtedy obowiązek chodzenia do szkół.problemem był również brak kadr nauczycielskich, dlatego we wspomnianym dekrecie przewidziano tworzenie 5 - letnich seminariów nauczycielskich .Poziom nauczania był jednak bardzo nierównomierny. Reforma ustroju szkolnictwa przyniosła obowiązek nauki w szkołach do lat 18.