Odpowiedzi

2010-01-10T19:27:45+01:00
WRITER:Caroline Plaisted
TITLE: 10 kroków do szesnastki

Beth And Anna are desperate, it transform how (as) class star to girls purpose super, before sixteen will complete lat (summer; year). But birthdays -just just, but plan unrealized (unaccomplished). So, they compose list ten thing, which (who) must make necessarily. But everything from prolongation of hair for increase of bosom (bust) home (domestic) manner - it turns out catastrophe -. On bad supertax school base boys Greg and Baz appear in bad place always and then, bad time exactly when Beth and Ana they are in inconvenience!

Beth i Anna są zdesperowane, ich cel to przeistoczyć się w dziewczyny super, jak klasowa gwiazda, zanim skończą szesnaście lat. Ale urodziny tuż-tuż, a plan niezrealizowany... Sporządzają więc listę dziesięciu rzeczy, które koniecznie muszą zrobić. Ale wszystko - od przedłużania włosów domowym sposobem do powiększenia biustu - okazuje się katastrofą. Na domiar złego szkolni przystojniacy Baz i Greg zawsze pojawiają się w złym miejscu i złym czasie właśnie wtedy gdy Beth i Anna są w kłopotach!