Odpowiedzi

2016-08-05T07:14:39+02:00

Cechy gatunkowe sonetu:

-składa się z czterech strof: pierwsze dwie mają po cztery wersy (tetrastychy), kolejne dwie mają po trzy wersy (tercyny)

-strofa pierwsza i druga stanowią część narracyjno-opisową

-strofa trzecia i czwarta zawierają refleksję; przy czym czwarta jest strofą podsumowującą cały utwór i nadającą mu znaczenie

-często operuje kontrastami i paradoksami

-wykorzystuje elementy ze świata przyrody


3 5 3
2016-08-05T10:41:47+02:00
Sonet złożony jest z czternastu wersów zgrupowanych w czterech strofach:
dwie strofy czterowersowe oraz dwie trójwierszowe.Osiem pierwszych wersów mają charakter opisowy lub narracyjny,a sześć końcowych mają charakter refleksyjny.
2 4 2