1. Ktora godzina i jaka data jest w : a)Bagdadzie b)Buenos Aires jesli w krakowie wybila polnoc 1 stycznia?
2.Ktora godzina czasu strefowego jest w Los Angeles i Dżakarcie,jesli w Warszawie zegary wskazuja 15.00?
3.W Krakowie jest godzina 10.00.Oblicz czas miejscowy sloneczny w Melbourne(145 E) i Miami (80 W).
4.Gdy w Cardiff (3W,51N) jest godzina 12.00 czasu miejscowego,ktora godzina jest w Paryzu (2E,49N),Amsterdamie(5E,52N)i w Londynie (0)?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:46:20+01:00
1.
Buenos Aires (58⁰ 15' W)
Kraków (20⁰E)
Bagdad (44⁰E)


B.A....................K.......................B
58⁰15'W..............20⁰E..................44⁰E
31 XII..................1I.....................1I
18⁴⁷...................24⁰⁰...................1³⁶

obliczenia dla B.A.
58⁰ 15'+20⁰=78⁰15'
78⁰×4 min.=312 min.
312min.:60 min=5 h 12 min.
15'=1min
5 h 12 min.+1min=5h 13min.
24⁰⁰-5h 13min.=18⁴⁷

obliczenia dla B.
44⁰-20⁰=24⁰×4 min.=96 min=1h 36 min.
24⁰⁰+1h 36 min.=1³⁶.
odp. W Buenos Aires jest 31 XII godz. 18⁴⁷, a w Bagdadzie 1 stycznia 1³⁶.

2.
L.A................W.......................Dż.
118⁰W.............21⁰E....................107⁰E
5⁴⁴.................15⁰⁰....................20⁴⁴.

obliczenia dla L.A.
118⁰+21⁰=139⁰×4min.=556min.:60min=9h 16 min.
15⁰⁰-9h 16min.=5⁴⁴

obliczenia dla Dz.
107⁰-21⁰=86⁰×4min.=344min.:60min=5h 44min.
15⁰⁰+5h 44min.=20⁴⁴
odp. W Los Angeles jest godzina 5⁴⁴ , a w Dżakarcie 20⁴⁴.

3.
M...................K................Mel.
80⁰W..............20⁰E.............145⁰E
3²⁰.................10⁰⁰..............21⁰⁰

obliczenia dla Miami:
80⁰+20⁰=100⁰×4 min.=400min.: 60 min.=6h40min.
10⁰⁰-6h40min.=3²⁰
obliczenia dla Melbourne:
20⁰+145⁰=165⁰×4min.=660min.:60min=11h
10⁰⁰+11h=21⁰⁰

4.
Cardiff ...........Londyn........Paryż...............Amsterdam
3⁰W.................0⁰..............2⁰E................5⁰E
12⁰⁰.................12¹²............12²⁰...............12³²

ob.Londyn
3⁰+0⁰=3⁰
1⁰=4 min., a 3⁰=12min.
12⁰⁰+12min.=12¹²

ob.P.
3⁰+2⁰=5⁰
5⁰=20min.
12⁰⁰+20 min.=12²⁰

ob. A.
3⁰+5⁰=8⁰
8⁰=32min.
12⁰⁰+32min=12³²
odp. W Londynie jest godzina 12¹², w Paryżu 12²⁰, a w Amsterdamie 12³².
1 5 1