Odpowiedzi

2010-01-10T19:45:15+01:00
Dane: Szukane: Wzór:
m = 1kg a = ? a = ΔV : Δt
Vp = 5 m/s Fw = ? Fw = a * m
Vk = 17 m/s
tp = 0s
tk = 4s


Rozwiązanie:
Δ V = 17 m/s - 4 m/s = 12 m/s
Δ t = 4s - 0s = 4s

a = 12 m/s : 4 s = 3 m/s²

Fw = a * m
Fw = 3 m/s² * 1 kg
Fw = 3 N

Odpowiedź: Siła wypadkowa działająca na ten wózek to 3N.


PS. Vp - to prędkość początkowa, Vk - prędkość końcowa, tp - czas początkowy, tk - czas końcowy ;)
1 5 1