zadanie na poziom 5 - 6 -1 gim. klasa i podstawówka

Oblicz jakim procentem

A) liczby 72 jest liczba : 9 , 4 , 18 ,27 , 36 , 72 , 108 , 144
B) 1 metra jest : 1 cm , 15 cm. , 90 cm , 25 cm , 50 cm , 1 mm

plis pilne na teraz wiecej pun. nie dam bo niemam al najlepszą wynagrodzę

1

Odpowiedzi

2010-01-10T19:45:43+01:00


a.
1% to 0,01 czyli jedna setna, obliczamy stosunek danych liczb i liczby 72

9/72=1/8=125/1000=0,125=12,5%
4/72=1/18=0,0555556=5,55556% (wynik przyblizony)
18/72=1/4=25/100=0,25=25%
27/72=3/8=375/1000=0,375=37,5%
36/72=1/2=50/100=0,5=50%
72/72=1=100%
108/72=6/4=3/2=1,5=150%
144/72=2/1=2=200%

b. 1% to 0,01 czyli jedna setna, obliczamy stosunek danych miar do 1 m (100cm lub 1000mm)

1 cm , 15 cm. , 90 cm , 25 cm , 50 cm , 1 mm
1cm/100cm=1/100=0,01=1%
15cm/100cm=0,15=15%
90cm/100cm=0,9=90%
25cm/100cm=0,25=25%
50cm/100cm=0,5=50%
1mm/1000mm=0,001=0,1%