Zadanie 1. Firmy przewozowe A i B miały przewieźć po 96 paczek. Firma a do tego celu użyła 9 dużych i 6 małych samochodów. Natomiast firma B wzięła 5 dużych i 14 małych samochodów. Ile paczek zabrał duży samochód, a ile mały? Ile zapłacił za wynajem pojazdów każda z firm, jeśli za duży samochód trzeba zapłacić 200zł, a za mały 100zł?Zadanie 2. W sklepie sportowym rower jest o 20% droższy niż namiot. Klient, który zakupił rower i namiot, otrzymał 60zł bonifikaty i zapłacił 1700zł. Jaka jest cena roweru, a jaka namiotu w tym sklepie??
Zadanie 3. Na zabawę szkolną zakupiono 50 litrów soku w kartonach jednolitrowych i dwulitrowych. Ile było kartonów każdego rodzajów , jeśli wiadomo, że kartonów dwulitrowych było o 5 mniej niż kartonów jednolitrowych??


Pilne!!

1

Odpowiedzi

2010-01-10T22:51:02+01:00
Zad 1
x -ilość paczek w dużym samochodzie
y- ilość paczek w małym samochodzie
9x+6y=96
5x+14y=96

6y=96-9x/:6
5x+14y=96

y=16-9/6x
5x+14y=96

y=16-3/2x
5x+14*(16-3/2x)=96

y=16-3/2x
5x+224-21x=96

y=16-3/2x
224-16x=96

y=16-3/2x
-16x=-128/:(-16)

y=16-3/2x
x=8

y=16-3/2*8
x=8

y=16-12
x=8

y=4 ilość paczek w małym samochodzie
x=8 ilość paczek w dużym samochodzie

Duży samochód zabrał 8 paczek a mały samochód zabrał 4 paczki.

Firma A
9*200zł+6*100zł=1800zł+600zł=2400zł
Firma A zapłaciła 2400 zł za przewiezienie 96 paczek.
Firma B
5*200zł+14*100zł=1000zł+1400zł=2400zł
Firma B zapłaciła 2400zł za przewiezienie 96 paczek.

zad 2
100% cena namiotu
100%+20%=120% cena roweru

100%+120%=220%
1700zł+60zł=1760zł
obliczamy cenę namiotu
220% - 1760zł
100% - xzł
220x=1760*100
220x=176000/:220
x=800zł cena namiotu
obliczamy cenę roweru
220% - 1760zł
120% - xzł
220x=1760*120
220x=211200/:220
x=960zł

(cena namiotu+cena roweru)-bonifikata=1700
(800zł+960zł)-60zł=1760zł-60zł=1700zł

zad 3
to zadanie rozwiązałem ale wydaje mi się że jest źle więc go nie wrzucam tutaj