Pilne!!!
1. Do nasycenia 250 g wody w temp. 18 C zużyto 31,25g substancji. Oblicz rozpuszczalność tej substancji.

2. Ile gramów siarczanu miedzi potrzeba do sporządzenia 300g wodnego roztworu nasyconego w temp. 40 C, jeżeli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 28g.

3. przygotowano 400g roztworu KI nasyconego w 313 K, po czym ochłodzono go do 283 K. Oblicz masę soli, jaka wykrystalizowała z roztworu, jeżeli rozpuszczał w 283 K wynosi 135g/100g wody a w 313 K - 155g/100g wody.

4. W temperaturze 283 K przygotowano 450g roztworu nasyconego KI a następnie ogrzano go do 313 K. Roztwór ten uzupełniono solą do uzyskania ponownie roztworu nasyconego. Oblicz masę tak otrzymanego roztworu, jeśli rozpuszczalność soli w 283 K wynosi 135g/100g wody a w 313 K - 155g/100g wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T01:07:22+01:00
1. Do nasycenia 250 g wody w temp. 18 C zużyto 31,25g substancji. Oblicz rozpuszczalność tej substancji.

250g-31,25g
100g-x
x=31,25*100/250= 12,5g

2. Ile gramów siarczanu miedzi potrzeba do sporządzenia 300g wodnego roztworu nasyconego w temp. 40 C, jeżeli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 28g.

100g-28g
300g-x
x=28*300/100= 84g

3. przygotowano 400g roztworu KI nasyconego w 313 K, po czym ochłodzono go do 283 K. Oblicz masę soli, jaka wykrystalizowała z roztworu, jeżeli rozpuszczał w 283 K wynosi 135g/100g wody a w 313 K - 155g/100g wody.

400-x
100-155
155*4=620

400-x
100-135
x=135*4=540

wytrąciło sie: 620-540=80g

4. W temperaturze 283 K przygotowano 450g roztworu nasyconego KI a następnie ogrzano go do 313 K. Roztwór ten uzupełniono solą do uzyskania ponownie roztworu nasyconego. Oblicz masę tak otrzymanego roztworu, jeśli rozpuszczalność soli w 283 K wynosi 135g/100g wody a w 313 K - 155g/100g wody.

450-x
100-135
x=135*4,5=607,5

400-x
100-155
x=155*4,5=697,5

697,5-607,5=90g rozpuścili dodatkowo

450g+90g=540g masa otrzymanego roztworu
11 1 11