Prostokąt A'B'C'D' jest podobny do prostokąta ABCD w skali 1 i 1/3. Pole prostokąta A'B'C'D' jest równe 144 cm2. Krótszy bok prostokąta ABCD ma długość 6 cm. Oblicz długości pozostałych boków tych prostokątów.


Proszę o wszystkie obliczenia! Pilne zadania na jutro! :( POMOCY!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:43:52+01:00
Skala k=1⅓=⁴/₃
skala pól=k²=¹⁶/₉

pole ABCD=x
144:x=¹⁶/₉
x=144×9:16
x=81

oblicz dłuzszy bok ABCD: 81=ab
81=6b
b=13,5cm
odp. prostokata ABCD ma koki: 6cm i 13,5cm


x, y = boki drugiego prostokata

x:6=⁴/₃
x=8cm

y:13,5=⁴/₃
y=18cm
odp. drugi prostokat ma boki:8cm i 18cm
3 4 3