Odpowiedzi

2009-09-23T20:47:20+02:00
1) Równanie reakcji:

CH₄ + 2O₂ -> CO₂ + 2H₂O

2) Masa molowa wody:

2*1+16=18

18g wody to 1 mol
36g wody do x moli

18x=36g
x=2 czyli powstały 2 mole wody

żeby powstały dwa mole wody w tej reakcji potrzeba 1 mola metanu.

1 mol metanu to 1*4+12=16g

w reakcji brało udział 16g metanu

3) objętość

objętość 1 mola dowolnego gazu w warunkach normalnych to 22,4dm³. W reakcji brał udział jeden mol czyli 1*22,4dm³=22,4dm³

Koniec