Odpowiedzi

2010-01-10T19:48:14+01:00
Reformy Stanisława Poniatowskiego:
1)spis królewszyczyzny
2)otwarcie mennicy państwowej
3)przeprowadzenie reform w armii:
*wzrost budżetu
*opracowanie nowego regulaminu
*podniesienie dyscypliny
*położenie nacisku na kształtowanie kadry
*powołanie Korpusów Kadetów, czyli tzn. Szkoła Rycerska pod komendą
Adama Kazimierza Czartoryskiego
4)rozwój gospodarki:
*powstały nowe manufaktury
*powołano komisję handlu czarnomorskiego
*powstała komisja górnicza, która wznowiła ekspansję ród żelaza i węgla
kamiennego
5)mecenat artystyczny króla:
*rozkwit kultury oświecenia i szkolnictwa
*obiady czwartkowe na wzór francuskich salonów literackich