Odpowiedzi

2010-01-10T19:42:23+01:00
Strofy tego utworu opisują piękno najprostszych rzeczy i wyrażają wysiłek oparcia się pokusie całkowitej rozpaczy w latach okupacyjnego koszmaru.Podmiot liryczny odwołuje się do wyobraźni dziecięcej. Obraz świata zostaje pomniejszony. Prostota stylu, proste rymy, łatwość rytmu - to wszystko świadczy o uwzględnieniu widzenia świata przez dziecko. Wraz z owym dzieckiem poznajemy te obszary rzeczywistości, które są mu bliskie, np. makówka jako miniaturowy model kosmosu. Podmiot mówiący podważa rolę wiedzy jako sposobu uporządkowania świata; ukazuje niedookreśloność pojęcia przestrzeni i nasze ograniczenia poznawcze.
2 4 2