POMOCY!!!!!!!! -- TECHNIKA--
Napisz referat o masarzu(inaczej wędlinarz lub rzeźnik)

Ma się w nim znaleźć:
-historia zawodu
-jaką szkołę należy skończyć aby móc wykonywać zawód i jak długo trwa nauka
-co robi się w tym zawodzie
-od kiedy on istnieje
-opis zawodu

MA BYĆ TAK OKOŁO NA 1-2 STRONY A4
POMOCY!!!! NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ NAGRODZĘ "NAJ", A ZŁE (NIE NA TEMAT LUB KRÓTKIE ZGŁASZAM BŁĘDNĄ I SPAM"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T21:18:46+01:00
Historia wędliniarza niewielu jest znana. Nie wiele o niej pisze w dzisiejszych książkach, internecie.
Przytoczę jeden argument, który ukaże jak ważny jest ten zawód dla życia człowieka.
Już w dawnych czasach urządzano polowania na zwierzęta. Były to takie jakby podstawy tego, co dzisiaj robi rzeźnik.
Jego praca polega przede wszystkim na uboju zwierząt hodowlanych.
Często znaleźć go można w rzeźniach.
Zawód ten jest bardzo opłacalny, bowiem minimalna kwota jego pensji mieści się w granicach ponad 2000 zł. Zależy to jednak od jego wykształcenia i stażu.
Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkole średniej.
Kształcenie w zawodzie rzeźnika-wędliniarza odbywa się m.in. w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla absolwentów gimnazjów - w systemie dziennym.
Rzeźnik-wędliniarz zdobywa kwalifikacje przede wszystkim do dokonywania uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tusz, dokonywania rozbioru na elementy zasadnicze, dzielenia surowców do produkcji wędlin, przygotowywania i przerabiania mięsa i podrobów na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur
Absolwenci, którzy ukończą praktyki w tym zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie w ubojniach, zakładach mięsnych, zakładach garmażeryjnych, sklepach, rzeźniach.
Pracując w tym fachu można osiągać jak i w każdej pracy awanse na wyższe stanowiska. Prace w tym kierunku można znaleźć nie tylko w Polsce ale i za granicą, przede wszystkim w Holandii.
Sądzę, że zawód ten jest wyjątkowy, aczkolwiek sama nie chciałabym pracować na takim stanowisku, gdyż jestem przeciwna ubojowi zwierząt.


strasznie mało informacji o tym zawodzie, więc to i tak dużo.
na 1 str. spokojnie będzie.

a tak a propos to proponuje skorzystać z mojej odpowiedzi, porozwijać zdania i pozmieniać trochę treści, bo jeśli masz zamiar przepisać identycznie jak ktoś tutaj w odpowiedzi, to z góry nie polecam.
Po pierwsze jak już wspomniałam o tym zawodzie jest mało informacji, a po drugie nauczyciel może się zorientować, że praca jest niesamodzielna (np. odnajdując ją na zadane.pl).