Matematyka 1 gim, proszę o rozwiązanie.

1.Które wyrażenie, nie pasuje do pozostałych
a) 3¹ , (-2)⁷ , 5³, 7⁵
Uzasadnienie:
b) 3⁴ , (-2)² , 5³ , (-3)⁶
Uzasadnienie:
c) (½)³ = 0,125 , (-3)³ = 27 , (¼)³=1/64 , (-5)³=125
Uzasadnienie:
d) 1,2²=14,4 , 1,1²=1,21 , 1,3²=1,69 , 1,4²=1,96
Uzasadnienie:

2.Oblicz długość boku kwadratu o danym polu i napisz, jaka to liczba (wymierna, niewymierna).
a) 9 b)16 c)2 d)19
Uzupełnij.
a)...........-liczba............
b)............-liczba...........
c)............-liczba...........
d)............-liczba...........

3.Sforumułuj wniosek, odpowiadając na pytanie: Jaki związek zachodzi między liczbą podpierwiastkową a wartością pierwiastka?

4.Jakiej liczby dotyczy opowieść?
Jeszcze przed Twoja erą pojawiłam się na świecie, jako wielu ojców dziecię. Ukształtowały ,moje ciotki: "długość okręgu" i "długość średnicy". Znali mnie Babilończycy. Oceniali mnie jednak zbyt nisko, bo bo cóż "trzy" i to wszystko? W Egipcie natomiast inaczej uważali, bo moją wartość jako sześcian przez dziewięć do kwadratu podawali. Również i Archimedesa zainteresowało me cudne oblicze, które określił jako dwadzieścia dwie siódme. Z panem pierwiastkiem z dziesięciu mnie wiązano, Ludolfiną nazywano.
Jones wprowadził mój symboliczny zapis w 1706 roku, który spopularyzował Euler w dalszym toku.
Wielcy tego świata prowadzili dywagacje, że jestem przestępna i niewymierna - otóż mieli rację.
Mam jednak swoje tajemnie, bo jestem bardzo figlarna. Czy "ja", to liczba normalna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:52:01+01:00
Zadanie2.
a) 3-liczba wymierna
b)4-liczba wymierna
c)pierwiastek z 2- liczba niewymierna
d) pierwiastek z 19-liczba niewymierna