Odpowiedz na pytania
1. Gdzie Romeo poznaje Julię?
2. Kim była Rozalia?
3. Gdzie rozgrywa się akcja tragedii?
4. Co skłoniło dwie zwaśnione rodziny do zgody ?
5. Kto udzielił ślubu Romeo i Julii?
6. Kto zabił Tybalta?
7. Za kogo Kapuleci chcieli wydać Julię?
8. Co skłoniło Romeo do próby samobójstwa?
9. Gdzie Romeo pojedynkował się z Parysem?
10. Co było następstwem miłości zwieńczonej śmiercią dzieci obu rodów?
11. Jak umarła Julia ?
12. Jak zmarł Romeo ?
13. Dlaczego Romeo nie otrzymał listu powiadamiającego go o rzekomej śmierci Julii ?
14. Historię jakich dwóch skłóconych rodów prezentuje książka?
15. Dlaczego Romeo zabił Tybalta – kuzyna Julii ?
16. Jaki wyrok otrzymał Romeo za zabicie Tybalta ?
17. Kogo zabił Romeo w pojedynku przy grobowcu, w którym spała Julia ?
18. Gdzie ukrył się Romeo po zabiciu kuzyna Julii ?
19. Jakie rozwiązanie znalazł zakonnik Laurenty, by nie dopuścić do ślubu Julii i Parysa ?
20. Gdzie po raz pierwszy Romeo pocałował Julię ?
21. W kim kochał się Romeo przed poznaniem Julii ?
22. Ile lat miała Julia ?
23. Gdzie toczy się akcja książki?
24.Jak popełniła samobójstwo Julia?
25. Kto był księciem Werony?
26. Kto był wiernym i oddanym przyjacielem Romea?
27. Kto wypowiedział słowa: "Życie me jest więc w ręku wroga"?
28. Ile czasu miała spać Julia po wypiciu napoju sporządzonego przez ojca Laurentego?
29. Kto wypowiedział słowa: "Patrzcie Monteki! Kapulecie! jaka/Chłosta spotyka wasze nienawiści,"?
30. Kto zginął tej samej nocy, co Romeo i Julia?

1

Odpowiedzi

2010-01-10T20:26:46+01:00
1. Romeo poznał Julię na balu u Kapulettich.
2. Rozalia była opiekunką Julii.
3. Akcja tragedii rozgrywała się w Weronie.
4. Dwie zwaśnione rodziny do pogodzenia się skłoniła śmierć ich dzieci - Romea i Julii.
5. Ślubu Julii i Romeowi udzielił Laurenty, inaczej zwany Wawrzyńcem, był on zakonnikiem.
6. Tybalta zabił Romeo.
7. Kapuletii chcieli wydać Julię za Parysa, młodego szlachcica.
8. Romea skłoniło do samobójstwa to, iż zobaczył, że jego kochana Julia umarła i leży na grobie.
9. Romeo z Parysem pojedynkowali się na cmentarzu przy grobie Julii.
10. nie do końca rozumiem to pyt
11. Julia zobaczywszy przy swoim grobie zwłoki swojego ukochanego, postanawia przebić swoje ciało sztyletem, który leży w pobliżu niej.
12. Romeo widząc umarła Julię postanawia wypić truciznę.
13. Ponieważ zakonnik z powodu panującej zarazy i zamknięcia granic państwa nie mógł przedostać się do Mantui gdzie wtedy przebywał Romeo.
14. Rodów- Montekich i kapulettich.
15. Ponieważ chciał się zemścić za swojego kolegę Merkucja, który wcześniej został zabity przez Tybalta.
16. Został wygnany z werony do mantui.
17. Parysa.
18. w mantui (chyba).
19. podał Julii eliksir, dzięki któremu można było upozorować śmierć tak, aby wyglądfał na prawdziwą
20. W ogrodzie Kapulettich.
21. W Rozalinie.
22. 14 lat.
23. Głównie W weronie.
24. Przebijając swe ciało sztyletem.
25. Eskalus władał weroną.
26. Merkucjo.
27. Romeo.
28. 2 doby - 48 godz.
29. Książę werony, więc Eskalus.
30. Parys.
44 4 44